Projektowanie i Implementacja Rozwiązań Optymalizacyjnych

szukaj

Współpraca

Nasze podejście do współpracy

 

Nasze doświadczenia z praktyki menedżerskiej oraz obserwacje wyników jakie przynoszą wprowadzane zmiany u naszych klientów,  przekonują nas, że większość  firm B2B może zdecydowanie poprawić efektywność realizacji celów, a w konsekwencji również wyniki finansowe. W większości przypadków, kluczem do poprawy jest zmiana dotychczasowego podejścia do sprzedaży. Duża cześć firm B2B przywiązuje zbyt mało uwagi do usystematyzowanego procesu tworzenia i rozwoju relacji z klientami, dzięki którym powstaje możliwość kreacji „wartości dodanej”, stanowiącej istotę przewagi konkurencyjnej.  Dlatego firmom zdecydowanym na wprowadzenie zmian w podejściu do sprzedaży proponujemy naszą współpracę w rozwiązaniu  m.in. następujących problemów:

 

  • identyfikacji elementów oferty handlowej oraz działań tworzących „wartość dodaną” dla klienta,
  • zdefiniowania na podstawie przeprowadzonej analizy i przyjętej przez firmę strategii marketingowej, optymalnych modeli realizacji procesów sprzedaży oraz procesów powiązanych z nimi,
  • wyboru i wdrożeniu właściwych narzędzi informatycznych, wspierających zarządzanie procesami sprzedaży oraz procesami powiązanymi z nimi,
  • przygotowaniu kadry menedżerskiej średniego szczebla do samodzielnego wdrożenia nowego podejścia do sprzedaży,
  • opracowaniu metody prowadzenia monitoringu efektów wdrożonych działań i ciągłego ich doskonalenia,
  • znalezieniu właściwych rozwiązań personalnych, jeżeli istnieje taka potrzeba,
  • skutecznego wdrożenia wypracowanych rozwiązań.
 

Partnerzy

© 2024 PiIRO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www