Projektowanie i Implementacja Rozwiązań Optymalizacyjnych

szukaj

Interim management

Interim Management

Firma rozważająca realizacją nowego projektu, którego wdrożenie związane jest z wprowadzeniem zmiany w organizacji, często poszukuje odpowiedniego wsparcia w jego realizacji. Pojawia się zatem dylemat: czy skorzystać z usług konsultingowych,  czy też zatrudnić odpowiedniego managera, który nimi pokieruje?

 

Jeżeli projekt podzielimy na cztery podstawowe  etapy: analiza, opracowanie rozwiązania, wdrożenie rozwiązania i administrowanie wdrożonym rozwiązaniem oraz praca według nowych zasad, to konsultant obejmuje swoim działaniem dwa pierwsze etapy: przeprowadzenie analizy sytuacji/problemu i opracowanie rozwiązania. Firma sama musi poradzić sobie z wdrożeniem. Na tym etapie pojawiają się poważne problemy. Pracownicy często nie są przekonani do potrzeby wprowadzenia rozwiazań, wymagających od nich dodatkowych wysiłków i zmiany dotychczasowych sposobów działania, mogących stanowić dla nich zagrożenie. Często nie identyfikują się z nowymi sposobami działań i są im niechętni, pomimo prób angażowania ich w prace na etapie przygotowania propozycji rozwiązań. Dodatkowym problemem może być brak w firmie menedżerów, przygotowanych merytorycznie i mentalnie do kierowania wdrożeniem i przeprowadzeniem zmian. W konsekwencji często następuje rezygnacja z wdrożenia lub ma ono charakter częściowy, co może być bardziej szkodliwe niż jego całkowite zaniechanie.

 

Rozwiązaniem problemu może być zatrudnienie interim managera, odpowiedzialnego zarówno za przygotowanie wspólnie z zespołem rozwiązania oraz za proces wdrożenia i ostateczny rezultat, a także przygotowanie swojego następcy. Pokonanie problemów związanych z zarządzaniem zmianą i jej trwałe zakorzenienie  jest jego zadaniem. W przeciwieństwie do konsultanta, postrzeganego jako osoba  z zewnątrz, interim manager jest osobą działającą wewnątrz organizacji. Ma przypisane miejsce w strukturze organizacyjnej, formalne uprawnienia oraz ponosi odpowiedzialność za ryzyko projektu. Przebywa fizycznie w firmie przez określony czas, dzięki czemu następuje proces integracji. Staje się on częścią jej społeczności, co ułatwia mu dobre zrozumienie problemów  organizacji i zdobycie zaufania pozostałych managerów i pracowników.

 

Powierzenie zadania interim managerowi, realizującemu projekt we współpracy z wyspecjalizowaną firmą, w odróżnieniu od zatrudnienia etatowego pracownika, zmniejsza się ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby, a realizacja projektu przebiega często w lepszej atmosferze.  Interim manager nie budzi niezdrowej rywalizacji, nie jest  nastawiony na bezterminowe funkcjonowanie w przedsiębiorstwie, nie stanowi zagrożenia dla obecnej lub przyszłej pozycji innych osób.  Analitycy podkreślają też, że czas przygotowania wdrożenia zmian jest krótszy, a całkowite koszty realizacji projektu niższe. 

Partnerzy

© 2024 PiIRO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www